jan 052012
 

Havfiskeri var startskotet for næringsutvioklinga, som smitta over til oppdrett, offshore og andre marine næringar. Arkivfoto: Olav Endre Drønen.

Det overraskar nok ingen. Austevoll sitt næringsliv, representert her med fiskeri og «Harvest»,  vart skåna for mange av effektane frå den førre finanskrisa, og har landets fjerde beste næringsliv, skal ein tru NHO si måling.