jan 122012
 

Dei som handlar på Rema 1000 Storebø kjenner etter kvart sine medhandlarar godt både på kropp og andlet då dei er van med handlevognsmanøvrering i dei tronge passasjane. Men no har kjeda beslutta å oppgradere butikken med nye lagerlokale og dermed friare arealbruk inne blant svoltne austevollingar.

Dag Nordstrand oppgraderar grønsaksdisken i utvida butikk.