jan 152012
 

Førre torsdag opplevde Storebø eit vedvarande straumbrot i firetida. Feilen skulle syne seg å vera ein utbrent overgang frå luftlinje til kraftstasjon, eller ein avbrend loop på fagspråket. Feilen vart utbedra på på kveldningen, men like etter forsvann òg internett-tilknytninga i Austevoll. Årsaka var eit lynnedslag like ved kraftstasjonen til Lysglimt, som slo ut faststraumen.
– Det ironiske er at me nett no held på å utbedra krisesystemet vårt nett for slike høve, ler Arild Nilsen ved Lysglimt. Internett-serverane deira har ein tre timars batterireserve, men det har diverre ikkje kjøligssystemet, og då dieselaggregatet ikkje ville starte vart overoppheting eit faktum. Høgteknologien måtte så behandlast med god gamal lågteknologisk utlufting.

Det er ikkje truleg at det vert eit nytt straumbrot ved den utbrende loopen, og Lysglimt sine kundar får vona at ikkje lynet slår ned att innan oppgraderingane er gjenomført.

 

 

  2 Responses to “Ei rekke uhendige hendigar på Lysglimt”

 1. «Det ironiske er at me nett no held på å utbedra krisesystemet vårt nett for slike høve, ler Arild Nilsen»

  Er det slik at dette er til å le av? Et krisesystem som ikke fungerer? Vil ikke tro at alle kundene er enig i akkurat det..

  • Man skal være forsiktig både med å snakke og skrive når det er flere som skal høre og lese – det er ikke alltid meningen med ytringen kommer frem eller oppfattes slik den var ment.

   Når det står skrevet slik det står så er det lett å se at dette kan trigge enkelte kunder som har vært uheldige og mistet sine tjenester i en periode. Dette er ikke noe å le av, ei heller er det noe å le av at Lysglimt blir rammet nettopp når vi er i ferd med å gjøre store kvalitetsmessige løft som en del av en mangeårig jobb for å sikre våre nett og derigjennom kundens tjenester.

   Denne «latteren» som det refereres til i artikkelen var en noe oppgitt latter som man ofte tyr til når ting er som værst. Vi hadde nettopp hatt en lang natt og lang dag med feil og feilrettinger og i et forsøkt på å se lyst på en tung dag var dette mer en spontan raksjon for å forsøke å vise at vi tross alt så lyst på situasjonen.

   Det er bare å beklage at Grindheim ble sint, men det finnes ikke noe grunnlag for irritasjonen. Lysglimt har de siste årene gjort noen kjempeløft for å bedre driftstabilitet og sikkerhet i nettet, noe vi får positive tilbakemeldinger på nesten daglig.
   Arbeidet er ikke ferdig, og vil jobbe mye i 2012 og ut i 2013 for å bedre driftssikkerheten nettet, bla annet skal vi ila våren etablere en helt ny transportrute fra Oslo i samarbeide med Bofiber i Bergen. I tillegg skjer det en del lokalt på øyene som også vil være et godt bidrag.

   Så nei – det er ikke noe å le av det er bare leit at vi blir rammet og at kundene blir uten tjenester. Trøsten er at vi er på ret vei, og at vi har et nett som vi har all grunn til å være stolte av i Austevoll.

   Som en avslutning kan jeg kort nevne at jeg deltar på møter i inn og utland i bredbåndsammenheng og jeg profilerer Austevoll og nettet her i alle fora jeg har mulighet til det. Dette gir mange positive tilbakemeldinger og mange der ute i verden er imponert over hva vi har fått til her ute i havet. De er mange ganger misunnelige på det vi driver med og de positive ringvirkningene dette nettet har hatt for Austevoll. De har stor respekt for det Kraftlaget har gjort for samfunnet her ute, og de er unisone i sin dom over at det er slike visjoner og helhetsvurderinger man burde ha hatt mer av i det norske samfunnet.

   Seneste i går – 26.1.2012 – var jeg på et møte i Oslo hvor bla annet et av verdens største firma innen for dette faget ble presentert (Huawei fra Kina). Det ble fra en av foredragsholderne fra Get nevnt at begrepet Superbrebånd ble funnet opp i Austevoll tidlig på 2000 tallet, og at dette dette begrepet derfor var noe Get «lånte» av oss – slike ting er gøy.