jan 192012
 

På felleskontoret til PPT og psykiatrisk helseteneste finn du òg Austevoll sitt kriseteam. Dei personifiserar all støtte og assistanse du treng når ulukka råkar deg eller dine. I papirutgåva vil du sjå korleis deira arbeid fortonar seg i eit lite miljø som Austevoll, og kva hjelp ein kan få når ein finn seg i naud.

Else Marie Alvsåker og Ann Rita Kolbeinsvik koordinerar akutt krisehjelp i Austevoll.