feb 092012
 

Karane på Austevoll båtsenter. Les meir om kva dei har i utstillingshallen i avisa i dag.

Etter fleire år med etterspurnad etter kjøp av båtar i kommunen startar no Bjørn Askvik og Christian Haveland opp Austevoll Båtsenter på Rabben.