feb 092012
 

Teikning: May Linn Clement.

Martine Møgster er truleg einaste lærling av det kvinnelege kjønn i Austevoll som driv med fiske. Til tross for dei manglande kreftane samanlikna med dei mannlege kollegaene hennar kjem ikkje lettare arbeid på tale. – Eg må jo bevisa kva eg er god for, meiner ho.