feb 152012
 

2.-3. juni:
Kabareten «AUSTEVOLL UT MOT HAV» vert framført!
Eit samarbeidsprosjekt mellom NFU Austevoll, Austevoll Brass og Austevoll kulturskule.