feb 152012
 

"Gardar" anno 1956, med Alpha-motor om bord.

Som så mange andre har lokalavisa sin sjefsbladfyk nær slekt som knyter han til den gamle jernbåten «Gardar», som faktisk møtte dei blå havsbylgjene før Fridomsgudinna såg verdas lys i si fulle. 126 år har båten, under ulike namn, segla i farvatna kring Nord-Atlanteren. Les Marsteinen si vesle pilgrimsferd om bord i den gamle båten i morgon.