feb 162012
 

Heile 64 prosent av innbyggjarane i Austevoll kommune er i mot konkurranseutsetting av pleie- og omsorgsektoren innan årsskiftet, medan berre 22 prosent er for tiltaket, går det fram av Marsteinen/Norfakta si meiningsmåling.