feb 162012
 

Austevoll kommune er komen seg ut av syndelista ROBEK etter at sluttrekneskapen for 2011 gjev totalt 15,9 millionar kroner å betala ned resten av underskotet frå 1999-2004 med.