feb 162012
 

Etter fokus på ulovlege tiltak og fleire brot på plan- og bygningslova går kommunen inn for nye rutinar for sakshandsaming og strengare tilsyn med bygga.