feb 162012
 

Lokalavisa Marsteinen fekk eit godkjent opplagstal for 2011 på 2 368 aviser i 2011. Det er ein heil marginal auke, med berre tre aviser frå 2010, tilsvarande 0,1 prosent.