mar 292012
 

FAU-medlemmane Sissel Arnesen og Randi Sundfjord er saman med rektor Bjørn Kristian Bjånesøy skuffa over både kommunalsjef og politikarar, som dei meiner har for stort økonomifokus.

Både rektor og FAU ved Storebø skule er alarmerte over nedskjeringane i skulen, og synest at både kommunalsjef Østervold og politikarane burde ha lytta betre. Les meir i avisa i dag.