apr 122012
 

Bli med inn hos Bente Kari Sletten Taranger i avis i dag - på papir eller PDF.

Brasiliansk skifer og distingverte lamper i trass, huset Marsteinen vitna på Stolmen er  prega av ein klassisk, praktisk og enkel stil, og reflekterar den avslappa haldninga til huseigarane, Bente Kari Sletten Taranger og Geir Atle Taranger.