apr 122012
 

Typisk dag på jobben for Amund, er kanskje eksotisk for dei fleste. Bli med i ein Microsoft-tilsett sin kvardag.

Amund Ringdal meiner at nett slik nordmenn er små på småting, men store på dei store kvotane når det kjem til fiske, er IT-noreg små på programmering og anna plukk, men gjer seg merka i idéutvikling. Følg ein typisk dag for Amund som tilsett i Microsoft Noreg, med ein fot i oljebuksa og slips om halsen.