jun 072012
 

Maria Haldorsen er menig i 3. gardekompani, som som rommar omtrenleg 150 janitsjarmusikarar. Faktisk er kompaniet det einaste av sitt slag i verda, og den norske garden er kjend for å vera blant dei beste, om ikkje aller best i verda på paradar, drill og musikk.

– Det var ikkje berre å søka seg inn, fortalde Haldorsen. Ho valde å gå inn i fyrstegongsteneste då ho fekk tilbodet om å vera med i 3. kompani. Opptaksprøve var naudsynt, for garden ynskjer ikkje amatørmusikarar.

Les kva som hendte etter opptaksprøva, og korleis livet til Haldorsen i Garden har fortont seg i dagens papirutgåve.

Haldorsen har møtt heilt nye utfordringar som musikar i Garden.