jun 142012
 

Det gjekk frå høgdepunkt til høgdepunkt då kulturskulen feira 30-år, med framsy- ninga Kontrastar i kultursa- len på Storebø. I to utselde show kunne publikum både sjå og høyra unge talent i full bløming.

Ingelin Hausberg i spissen på Fame – I’m Gonna Live Forever.

Emma Ingeline Hevrøy og Madeleine Veivåg syng Sommarfuggel i

vinterland

Vincent Veivåg heilt inne i musikken på Power of the Blues