jul 052012
 


Har det noko for seg å kjøpa drikkevatn i butikken framfor å ta det rett frå springen? I høgste grad ikkje, visst du får vatnet ditt frå Stolmen vassverk på Stangeland, i fylgje testpanelet til Marsteinen.

Få med deg heile testen i vekas Marsteinen!