jul 052012
 


Kjell Steinar Haukanes er ikkje god å verte klok på. I alle høve når ein spør kva han driv med til dagen.
Møt den nevenyttige, joviale vaktmeisteren i vekas sommarprat.