jul 182012
 

Dei er vorte populære godbitar, sjøkrepsen. Marsteinen har vor med og halt tre lenkjer med varierande grad av suksess.

  2 Responses to “Delikatessar frå djupet”

 1. Delikattesar??

  Rettskriving er ikkje dykkar sterke side. (mange fleire eksempel)

  Eg tviler sterkt på om de er kvalifiserte til å kalle dykk journalistar!

  Verre enn nå kan det ikkje bli.

  • Slik kan det gå når ein stolar på Microsoft i staden for seg sjølv. Men for å sitera den gamle norsklæraren min, som altså hadde nordisk frå universitetet: «De er no i alle høve betre enn VG».

   Så skal me forsøkja å ta oss i øyro, og betra oss på dette feltet.