aug 232012
 

Trygve Hellesøy (74) er deltidsaustevolling og arbeider i eit engasjement for soknepresten. Å reisa er ikkje denne presten imot, som stadig opphald seg i Thailand eller Spania, der han arbeider i Sjømannskyrkja.