aug 232012
 

Verste kneika er over er meldinga frå vakttelefonen på Metrologisk institutt, og vi har fått svimlande 31,5 millimeter nedbør siste døgeret. Torevêret hadde med seg godt med regn og blinkande lys, men Marsteinen har ikkje fått rapportar om varige straumbrot eller skade.

Nye elver på Selbjørn ein får vona forsvinn med regnet.