aug 302012
 

Anne Selvil Hole har teke steget ut frå alkoholmisbruket og spiseforstyrrelsane sine, og er klar tul å hjelpa dei som er komne i den båten ho har forlete.

Anne Selvik Hole har snudd alkoholmisbruket sitt til å verta ein ressurs for ASV og Austevoll kommune. Ho ynskjer no å hjelpa andre som slit med angst, depresjon spiseforstyrrelsar og alkoholmisbruk for å få eit betre liv.