aug 302012
 

Unge og ivrige: Fyrsteklassen på Storebø skule.

Marsteinen har testa energioverskotet som fyrsteklassingane på Storebø skule skal forbruka over dei neste tolv åra, og det lovar godt skal ein døma etter taleferdigheitene.