aug 302012
 

Far og son Zetterstrøm har nådd Kongsen. Les reportasje om 667-turen i avisa i dag.

Kven treng vel Mount Everest, Mont Blanc og Kilimanjaro når me har Loddo, Veten og Kongsen? Heiko og Flemming Zetterstrøm var blant dei 120 som gjekk alle dei tre lokale høgdedraga til topps på ein føremiddag.