sep 272012
 

Frp-politikaren Georg Kenneth Fedøy vil gjerne vegbane som er brei nok til å ta kjæretøy i begge retningar.

Georg Kenneth Fedøy i Framstegspartiet kjem på tysdagens kommunestyremøte til å leggja fram forslag om utbygging av Selbjørnsbrua, til å verta ei to-feltsbru. I dag er brua ein flaskehals for biliastar som kjører til dømes mellom Bekkkarvik og Storebø.