sep 272012
 

Arnt Nikolai Klepsvik loggar ei av eit utal målingar på skulevegen sin.

Austevoll ungdomsskule har saman med lensmannskontoret vore ute og målt støypekantane på Huftarøy, og kan servera eit mellombels resultat på 30 centimeter i snitthøgd.

  One Response to “Sparsameleg med betong på skulevegen”

  1. Det står i Avisa at eg heiter Eirin Bergum Kvifor det ???