okt 042012
 

På kommunestyremøtet denne veka vart det endeleg vedteke å leggja pleie- og omsorgstenestene i Austevoll ut på anbod, med Arbeidarpartiet i mot.

Kommunestyret har denne veka vedteke å leggja pleie- og omsorgstenesta ut på anbod, i strid med Arbeidarpartiet si vilje. Ingen arbeidsplassar vil gå tapt, seier rådmann Rolf Nøstdal og peikar på den kroniske mangelen på fagfolk for stillingane i helsetenesta til Austevoll.