okt 182012
 

Pianospel, bongotrommer, klirrande tamburinar og fargerike ballongar som dalar ned på små forventingsfulle andlet. Marsteinen får høve til å vera barn for ein knapp time i Hundvåkøy kyrkje.

Det ligg heilt klart forventing i lufta då alle ballongane skal sleppast. Nedst frå venstre Magnus Emil Henriksen (6 månadar), Lena Dorthea Horgen (eit år), Harriet Økland (10 månadar), Martine Elholm (6 månadar), Sarah Elholm (6 månadar), Noah Elholm (10 månadar), Tobias Birkeland (3 månadar), Martin Elias Økland Nordeide (3 månadar) og Live Drivenes Storebø (5 månadar).

Det var mange store auge å sjå under babysongen i Hundvåkøy kyrkje.

Harriet Økland på ti månadar skulle så gjerne hatt fleire hender så ho kunne halda i alt hjartet ynskjer.