okt 252012
 

Tidleg alkoholdebut aukar farene for misbruk seinare i livet, visar forsking. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com.

Nye kartleggingar viser at debutalder for alkohol blant ungdom er noko lågare i Austevoll samanlikna med Bergen og landet som heilskap.