feb 102011
 

Vind og straum gjorde sist fredag til ein lite hyggeleg dag for mannskapet på M/F «Trondheim». Tryggleiksomsyn gjorde at ferja venta med å leggja til kaien, noko som skapte stor irritasjon blant dei som venta på kaien.