okt 252012
 

Lysglimt, representert ved lærling Torstein Rysjedal, teknikar Nils Arne Bjånes og avdelingsleiar Arild Nilsen ved ein kinaimportert node, eller fiberknutepunkt.

Lysglimt feirar tiårsjubileum ved å sjå framover. Fiberverksemda ynskjer å gjera nettet sitt endå sterkare i tråd med aukande samfunnsansvar. I tillegg hentar dei ut vinst på samarbeid i Bofiber i Nesttun-Fana-området.