nov 092012
 

To nye glasfibertankar vart flydd opp til det gamle høgdebassenget på Årland.

Austevoll vatn og avløp har rigga to nye tankar i det gamle høgdebassenget på Årland, og desse to er fyrste steg i omlegging til vatn frå Huftarøy. Men det vert ikkje før tidlegast september 2013.

  One Response to “Tank på toppen”

  1. Eg ser at eg har fått (påkrevd) og krev at eg får dette grunngjeve kvifor? Eg har ein misstanke om at eg freistar å få sanninga fram i enkelte innlegg som eg meiner ikkje er i samsvar med dei faktiske
    sannningar. Eg bed om klårt svar på dette snarast. NT