nov 092012
 

Ordførar Helge André Njåstad tykkjer private pensjonsløysingar kan lønna seg for dei tilsette i pleie- og omsorgstenesta.

Det store engasjementet mot konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstenestene i Austevoll kommune let venta på seg til etter politikarane endeleg vedtok å leggja saka ut på anbod. Ordførar Helge Andre Njåstad (Frp) ville gjerne sett ein større iver i debatten på eit tidlegare tidspunkt.

Les meir om konkurranseprosessen i papirutgåva.