nov 222012
 

Det er mykje salt som blir spreidd på vegen når det er kring null grader i lufta.

1. november tok brøytebilane ut på vegane våre fullasta med sand. Det går på bilane og parketten laus, men klimaet i Austevoll krev ei handsaming som ikkje er lik med resten av landet.