nov 222012
 

Det kostar å bu i Austevoll. Dei kommunale avgiftene og kostnadar til vatn og avløp er langt over landsgjennomsnittet. Les meir i dagens avis.