nov 222012
 

Siren Økland har fått veldig mange austevollingar på trimmaren.

Siren Økland og treningssenteret hennar, Livsstilsenteret, har snart rekruttert 20 prosent av lokalfolket. Tilbodet vert stadig utvida og utskifta, noko kundane legg til grunn for medlemsskapet sitt.