nov 222012
 

DOF får godt for tida, men aksjeprisen kvitterer ikkje ut den gide utviklinga i selskapet. Foto: DOF ASA

Etter ein mager periode etter finanskrisa tener næringslivslokomotivet DOF gode pengar att. Likevel heng børskursen etter. Foto: DOF ASA