nov 292012
 

Mørenót-folket slit med «H. Østervold» si nót.

På Salthella sit ein gjeng drivne nótreparatørar og ventar på at båtane skal koma inn. Ei flenge på 100 meter er ikkje noko meir enn ein dags arbeid for dei, og litt ammoniakk lyt ein tåla.