des 062012
 

Evan Johnson har kontroll på teknikken. Anlegget kan produsera straum både til bustad, bil og gard.

Energigarden på Hufthammer, eller Project H2O som verksemda heiter, har ferdigstilt det fyrste hydrogen-utvinningsanlegget, og ynskjer å gjera husstandar i Austevoll sjølvforsynte med straum allereie i 2013.

  One Response to “Bustad med eige kraftverk”

  1. Hei, jeg ser at dere har innstallert solseller på taket, Hvilken type er dette?

    mvh. Karl Sigurd Årland
    tlf. 41476625