des 202012
 

.

Av segltjuveri vert det folk. Kanskje ikkje den moralen ein vil læra små austevollingar, men på Troland sit levande bevis. Abraham Inge Troland opna dørane til stova baud på eit lite innblikk i reiaren sitt hovud.