des 202012
 

.

Dei gjekk saman for å gjera kvardagen lettare for barna sine, alle fødd med ei utviklingshemming. Me har snakka med fem veteranar frå stiftinga av Norsk forbund for utviklingshemma NFU. (Teikning: May Linn Clement).