jan 042013
 

.

 

E39, hovudpulsåra mellom Bergen og Stavanger kjem etter alt å dømma til å gå over Restern, nokre få kilometer frå Huftarøy. Det gjev vind i segla for fastlandsforkjemparane. Les meir i avis i dag.