jan 182013
 

Brua over Torangsvågen skal stå slik den er til tidlegast 2017 til kommunen si store vonbrot. Men i fylgje Malene Kleppe er det ikkje fyrste gongen denne brua har vorte lagd på is.