jan 182013
 

.

Jordmortenesta i kommunen er styrka, og Vibeche Storebø har endeleg fått seg ein kollega igjen. Trude Indrearne (51), har alltid hatt lyst til å bu og arbeida i Austevoll.
– Mor mi er frå Møkster. Me har hytte på øya, og der kjem me med tida til å busetja oss, seier fembarnsmora frå Fana.

 

BT: Trude Indrearne har endeleg kome seg til Austevoll og skal vera jordmor saman med Vibeche Storebø.