jan 242013
 
Fedøy

Fire generasjonar Fedøy – frå null til 64 år.

Biologane rådar oss til å få barn tidleg, medan sosiologane ropar utdanning og arbeid fyrst. Familien Fedøy meiner at den eine ikkje ekskluderar den andre i dagens Austevoll.