jan 312013
 

Røyrleggjarane våre har hatt nok å gjera på i januar, og då er det ikkje tale om kjøkenmontering. Med tynt jordsmonn og sprengkulde er einaste kuren mot frosne røyr masse varmt vatn.

Rør 3