feb 072013
 

IMGP5295
Medan 2011 var eit retteleg rekordår, var den austevollske fiskeflåten meir attende på normalen i fjor. Likevel runda ringnót milliarden, og plussar ein på resten av fartøya når ein 1,3 milliardar.
Full oversikt over austevollflåten sitt fiskeriår 2012, finn du i Marsteinen.