feb 142013
 

Porsdal 5
SIM-anlegget i Austevoll kan gå romslegare tider i møte, då det er tale om å flytta gjenvinningsstasjonen til betre beiter.