feb 212013
 

POsenterSK
Austevoll kommune er i siste innspurt i forhandlingane om konkurranseutsettinga av pleie- og omsorg. Undervegs er den lokale anbodsgjevaren HOAS forkasta.
Lest meir i dagens avis.